3. Silent Wings Museum

Kilde: flickr

Silent Wings MuseumSilent Wings Museum

Mange mennesker vil ikke vite at Lubbock var en gang en treningsplass for glidebiloter under andre verdenskrig, og med det for øye er Silent Wings Museum nå viet til minnet. Museet tilbyr en fascinerende innsikt i mennene som betjente sitt land som amerikanske gliderpiloter, og vil fortelle besøkende historien til Glider-programmet gjennom en serie engasjerende utstillinger. Det er et C-47-plan på displayet, samt et teater og en annen verdenskrigs antikkflyvning som har blitt nydelig restaurert.

Neste Artikkel >>>